Başvuru

Lütfen Adınızı ve Soyadınızı Giriniz
Lütfen sizle iletişim kuracağımız telefon numaranızı giriniz

Fatura Bilgileri

Verilerin Alınış Sebebinin Aydınlatma Metninde Açıklanması (EK-2)

“KVK Kanunu uyarınca verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin rızasının alınması gerekli olmakla birlikte bazı istisnai hallerde ilgili kişinin rızası olmasa dahi bu veriler işlenebilecektir. Bu haller;
• a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
• b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
• c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
• f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
• g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

“Şirket olarak, web sayfamızı kullanıcı/ziyaretçiler açısından daha fazla geliştirmek, sunduğumuz hizmetler hakkında kullanıcı/ziyaretçileri bilgilendirmek, hizmetlere ilişkin memnuniyetlerini/şikayetlerini öğrenmek, web sayfasını daha güvenli hale getirmek ve web sayfası üzerindeki hata/eksiklerin giderilmesi, yeni hizmetlerimizin tanıtımını yapmak gibi gerekçelerle sınırlı olmak üzere bir veri işleme süreci gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda veri sahibi kullanıcı/ziyaretçiler, web sayfasını ziyaret ettiklerinde/kullandıklarında bu kapsamda işlenecek verilere ilişkin rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler. Bunun dışında gerçekleşecek herhangi bir veri işleme süreci içinse şirketimiz, KVK Kanunu uyarınca ilgili kişinin rızası hilafına hareket etmeyeceğini ve rızasını aldıktan sonra bir veri işleme sürecine gireceğini taahhüt eder. Şirketimiz yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında verileri aşağıdaki kişilerle paylaşabilir. Web sayfası ziyaretçi/kullanıcıları bu hususta açıkça bilgilendirildiklerini ve bu tarzda bir paylaşıma peşinen rıza gösterdiklerini kabul ederler. Paylaşım yapılabilecek kişiler;

• Şirket iştirakleri, çalışanları, ortakları/hissedarları, yetkilileri, iş ortakları
• Outsource (Dış Kaynak Hizmetleri) hizmeti aldığı kurumlar ve kurumlara ait internet siteleri (Şirketin sunduğu hizmet kapsamında SMS gönderimi yapanlar dahil olmak üzere)
• Araştırma (Research) Şirketleri
• Hukuk Büroları”